Otevírací doba:
nepřetržitě

KONTAKT

Telefon: +420 731 116 758

E-mail:
obec@zdobnice.com

Číslo účtu: 115-356180217/0100

Poplatky za nájem hrobových míst vybírá Obecní úřad Zdobnice v úředních hodinách.

Úřední hodiny:

pondělí - středa 8.00 - 15.30 hodin