NABÍDKA OBCÍM

a propojení dat s aplikací ke správě hřbitova.

Klientům zároveň poskytujeme administrativní aplikaci určenou k evidenci hrobových míst.

 V rámci pasportizace provádíme:

Výhody pasportizace: Tento soubor informací umožňuje správci majetku jeho efektivní využití, plánování nákladů na jeho údržbu či obnovu a zjištění škod při jeho poškození nebo odcizení.

Pro usnadnění práce s evidencí hrobových míst vytvoříme multifunkční mapu hřbitova, kterou lze také zavěsit na oficiální webové stránky obce. Snadnou grafickou i textovou aktualizací této mapy přímo v administrativní aplikaci lze ze strany úřadu poskytovat veřejnosti další související informace.

S naší komplexní službou získáte nejen digitální pasport hřbitova, aktuální mapové podklady a program ke správě hrobových míst, ale zároveň poskytnete informace občanům a rodákům po celém světě.

 

Další služby, které jsou součástí díla:

Výhody: Program je síťovou aplikací přístupnou po internetu pod zabezpečeným heslem. Odpadá tedy nutnost instalace, zálohování a další lokální údržby. Při nepředpokládaných událostech  jako je odcizení, poškození počítače atp. nebo jen změně operačního systému jsou data vždy k dispozici. Kdykoliv se lze k administraci přihlásit a pracovat z libovolného počítače.

Výhody: Možnost barevného odlišení hrobů s neuhrazeným nájmem a hrobů k pronajmutí. Zobrazování fotografií, vyhledání hrobu podle čísla, jména zesnulého. Mapu lze snadno aktualizovat tj. přidat a vymazat hroby, vkládat fotografie. K mapě lze vkládat další texty např. kontakt, informace o změnách, řád pohřebiště, otevírací doba, historie atp. 

Výhody: Informace pro veřejnost, občanům žijícím trvale v jiných částech republiky, nebo v cizině, zejména o neuhrazeném nájmu, volných místech k pronajmutí, zesnulých, otevírací době hřbitova, kontaktu na správce atp.Občané mohou po zadání hesla po internetu zobrazit informace o svých smlouvách a platbách.

!Program je vytvořen s důrazem na přehledné a snadné ovládání. Nevyžaduje žádné pokročilé schopnosti ani studium manuálu!

Na Vaši žádost Vám zašleme přihlašovací údaje k plně funkční zkušební demoverzi, kde můžete vyzkoušet práci s evidencí HM a mapou. Kontakt ZDE.

 

Cena služby:

Hlavním kritériem pro stanovení ceny je počet hrobových míst na daném hřbitově. Cena se pohybuje v rozmezí od 30 do 70 Kč za zpracování jednoho hrobového místa. Cenu ovlivňují další skutečnosti, jako je způsob rozmístění hrobů, celkový stav hřbitova i kvalita, formát a rozsah dostupné dokumentace, kterou může zadavatel poskytnout.

Pro představu o ceně lze uvést, že hřbitov s počtem 100  hrobů, můžeme v plném rozsahu zpracovat za cenu od 12 000 Kč, 300 hrobů do 30 000 Kč.

- Máte-li malý hřbitov a ve Svém okolí další podobné spojte se!  Při větším množství HM uplatníte množstevní slevu.  

Pro zaslání cenové nabídky nás kontaktujte ZDE.

Nejsme plátci DPH.

 

Cena za zpracování jednoho hrobového místa zahrnuje tyto položky:

 

Další položky v ceně 1 HM:

 

 Pevné položky:

POČET HM LICENCE/ROK
Hřbitov 100 hm 1300,- Kč
300 hm 2000,- Kč
500 hm 2500,- Kč
1000 hm 3500,- Kč
Hřbitov nad 1000 hm  individuálně

 

Vážení starostové, vážení zastupitelé,

 

od roku 2010 se zabýváme projektem vytvářejícím databázi hřbitovů, která poskytuje službu občanům a možnost vyhledání zesnulých na hřbitovech. Zároveň poskytujeme velmi dostupnou službu klientům z řad obcí a měst v podobě komplexního digitálního zpracování mapových podkladů a databáze potřebné k administraci.
V rámci projektu www.ceskehrbitovy.cz se na Vás obracíme s nabídkou vytvoření digitálního pasportu, mapových podkladů a webové interaktivní mapy Vašeho hřbitova. Případně dodání hrobových čísel.
S touto službou zároveň poskytujeme zdarma webovou administrativní aplikaci ke správě smluv a plateb nájmu k hrobovým místům. Údaje získané pasportem zaneseme do systému. Námi vytvořená administrativní aplikace Vám, díky propojení s aktualizovanou mapou a fotodokumentací hrobů, usnadní práci s agendou hrobových míst.
Interaktivní mapu hřbitova je možno využít i k prezentaci na Vašem oficiálním webu a poskytnout tak více informací veřejnosti. Mapu lze snadno aktualizovat, svépomocí rušit/zakládat hroby + barevně odlišit místa s neuhrazenou smlouvou a místa  k pronajmutí, editovat zprávy a výzvy občanům.
Veřejný náhled aktualizovaného plánu hřbitova s vyznačením čísla přesného umístění hrobů a volných míst usnadní Vaši vzájemnou komunikaci s nájemci a firmou zajišťující služby na hřbitově. Na přání klienta lze zamezit veřejnému zobrazování hrobů, případně využívat aplikaci jen interně bez zařazení plánku do veřejné databáze.

V zájmu komplexnosti nabídky služeb dodáváme také hrobová čísla v širokém sortimentu provedení i materiálu. Čísla vyrábíme v souladu s požadavky pro místní systém číslování hrobů. Dodáváme štítky vhodné k nalepení na hrobový objekt, nebo se zápichem do země, dle konkrétních požadavků. Více najdete na těchto stránkách v sekci HROBOVÁ ČÍSLA.


Pracujeme v malém kolektivu s důrazem na pečlivost a osobní přístup. Výsledkem je nepřetechnizovaný a uživatelsky přístupný produkt, který však plně vyhovuje požadavkům správy. Do dnešní doby jsme takto zpracovali více než 150 hřbitovů ve 130 obcích a městech z celé republiky.

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ MAPOVÝCH PODKLADŮ, SBĚR DAT V TERÉNU.

 

-      Hřbitov je vyfocen z výšky cca. 200 metrů, pomocí dálkově řízeného leteckého modelu.

-      Přesná poloha hrobů bude z pořízených leteckých snímků vykreslena do černo/bílého plánu. Objekty skryté pod stromy jsou doměřeny ručně přímo v terénu.

-      Hroby jsou následně očíslovány dle požadavků zadavatele.

-      Pořídíme fotografie hrobů.

-      V terénu hroby změříme, určíme plochu. Opíšeme čitelné údaje z náhrobků. (jména, data narození/úmrtí, další upřesňující údaje – obec původu, místo narození, způsob úmrtí např. tragicky zahynul, legionář atp. nekrology NE).

-      Do mapy vyznačíme umístění hydrantů, odpadu, informační tabule.

-      Pořídíme fotografie celkového náhledu hřbitova, včetně panoramatické fotografie 360°.

-      Na základě černobílého plánu hřbitova bude vykreslena barevná webová mapa pro interaktivní zobrazení + vykreslena aktivní vrstva hrobů.

-      Díky pečlivé práci v terénu můžeme v plánu hřbitova předdefinovat  a předem zakreslit umístění nových hrobů.

 

 

ADMINISTRATIVNÍ APLIKACE K EVIDENCI H.M., SMLUV A PLATEB.

 

Aplikace je poskytována zdarma po internetu. Je však účtován roční poplatek za údržbu , ochranu a provoz dat ve výši od 900Kč  do 5000Kč v závislosti na počtu hřbitovů obce a množství hrobových míst na hřbitově. Data jsou spravována na vzdáleném serveru. K databázi a práci s agendou je možné se přihlásit zabezpečeným heslem z libovolného místa. Není tedy nutno pořizovat multilicence pro přístup z jiných počítačů.

Do aplikace nahrajeme údaje z náhrobků, fotografie, rozměry hrobů (podle rozměrů je automaticky určen typ h.m.) Nezajišťujeme zakládání smluv a vyplnění údajů ve smlouvách. Též je vhodné později doplnit další jména zesnulých, která jsou zapsána v hřbitovní knize a nebyla na náhrobcích.

 

Funkcionality:

-      Tvorba, evidence, tisk smluv, tisk platebních dokladů a složenek. Jsou k dispozici různé filtry pro jejich třídění např. podle data vzniku, čísla, jm. zesnulého, jm. nájemce, rok před vypršením. Na přání klienta je možné vytvořit i další filtry.

-      Podobným způsobem je možné pracovat se seznamem hrobových míst.

-      Evidence plateb. Platby lze rozdělit na platby za nájem, platby za služby s nájmem spojené/1h.m., platby za služby s nájmem spojené/m2

-      V klientském rozhraní je možné spravovat interaktivní mapu s fotografiemi a editovat údaje. Mazat, zakreslovat hroby, barevně odlišit h.m. k pronajmutí, neuhrazený, významný hrob. 

-      Paralelně k této mapě existuje také mapa veřejně přístupná na www.ceskehrbitovy.cz, (odkaz lze umístit i na webové stránky obce), kde se úpravy zabarvení hrobů projeví, avšak veřejnost nemůže do mapy zasahovat. V klientském rozhraní je také možné editovat další údaje v okolí veřejné mapy, např. historii hřbitova/obce, hřbitovní řád, kontaktní údaje a aktuální informace pro občany. Občané mohou také podle jména vyhledat zesnulého a vyhledat umístění hrobu.

 

Ukázka zpracování základního plánu hřbitova:

 

 

REFERENCE

Do roku 2019 bylo zpracováno více než 140 hřbitovů po celé ČR převážně však ve Středočeském, Ústeckém a Libereckém kraji.

Tento počet hřbitovů představuje více než 120 smluvních klientů z řad obcí a měst. V reakcích obce oceňují pečlivost a osobní přístup při realizaci a zpracování dat a zejména jednoduchost a uživatelsky přístupné prostředí software.  Důležitá je také rychlá klientská podpora s možností zavedení nových funkcionalit. 

Naše činnost je oceňována také genealogickými společnostmi, občany žijícími trvale v zahraničí i v tuzemsku. Kladné ohlasy vyšly i v regionálních periodikách.

V minulosti byly s malým týmem spolupracovníků dokončeny také velké hřbitovy v Chebu, Dolním Bousově, Novém Kníně, Brandýse nad Labem, Sázavě, Králově Dvoře.

 

Dlouhodobým záměrem projektu je vytvářet  databázi hřbitovů, která bude alespoň regionálně ucelena.  Pomocí poskytnutých souvisejících služeb obcím, jako správcům pohřebišť (software, mapové podklady),  je možné obce motivovat k nezbytné finanční účasti a zprovozněním údajů každého hřbitova poskytnout cenné informace veřejnosti.  Informace, které doposud nebyly centrálně  vedeny mohou s naším společným přispěním pomoci lidem, kteří hledají své předky a příbuzné a tím i své kořeny a podstatu. V neposlední řadě může projekt pomoci i obcím v době, kdy je velké množství hrobů opuštěno a nikdo za pronájem neplatí.  Rušení a likvidace starých hrobů je finančně náročné a přináší i další administrativní problémy.  Náš projekt přináší občanům možnost najít a přihlásit se k místům zesnulých.

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ MAPOVÝCH PODKLADŮ, SBĚR DAT V TERÉNU.
- Hřbitov je vyfocen z výšky cca. 250 metrů, pomocí dálkově řízeného
leteckého modelu.
- Přesná poloha hrobů bude z pořízených leteckých snímků vykreslena do
černo/bílého plánu. Objekty skryté pod stromy jsou doměřeny ručně
přímo v terénu.
- Hroby jsou následně očíslovány dle požadavků zadavatele.
- Pořídíme fotografie hrobů.
- V terénu hroby změříme, určíme plochu. Opíšeme čitelné údaje
z náhrobků. (jména, data narození/úmrtí, další upřesňující údaje – obec
původu, místo narození, způsob úmrtí např. tragicky zahynul, legionář
atp. nekrology NE).
- Do mapy vyznačíme umístění hydrantů, odpadu, informační tabule.
- Pořídíme fotografie celkového náhledu hřbitova, včetně panoramatické
fotografie 360°.
- Na základě černobílého plánu hřbitova bude vykreslena barevná webová
mapa pro interaktivní zobrazení + vykreslena aktivní vrstva hrobů.
- Díky pečlivé práci v terénu můžeme v plánu hřbitova předdefinovat a
předem zakreslit umístění nových hrobů.

ADMINISTRATIVNÍ APLIKACE K EVIDENCI H.M., SMLUV A PLATEB.
Aplikace je poskytována zdarma po internetu. Je však účtován roční
poplatek za údržbu , ochranu a provoz dat ve výši od 900Kč do 5000Kč
v závislosti na počtu hřbitovů obce a množství hrobových míst na
hřbitově. Data jsou spravována na vzdáleném serveru. K databázi a práci
s agendou je možné se přihlásit zabezpečeným heslem z libovolného
počítače.
Do aplikace nahrajeme údaje z náhrobků, fotografie, rozměry hrobů
(podle rozměrů je automaticky určen typ h.m. někdy však dojde
k záměně zejména v kategoriích dětský/urnový nebo dvouhrob/hrobka, v
v 90% h.m. však kategorie souhlasí ostatní si uživatel upraví při zadávání
smluv). Nezajišťujeme zakládání smluv a vyplnění údajů ve smlouvách.
Též je vhodné později doplnit další jména zesnulých, která jsou zapsána
v hřbitovní knize a nebyla na náhrobcích.
Funkcionality:
- Tvorba, evidence, tisk smluv, tisk platebních dokladů a složenek. Jsou
k dispozici různé filtry pro jejich třídění např. podle data vzniku, čísla, jm.

zesnulého, jm. nájemce, rok před vypršením. Na přání klienta je možné
vytvořit i další filtry.
- Podobným způsobem je možné pracovat se seznamem hrobových míst.
- Evidence plateb. Platby lze rozdělit na platby za nájem, platby za služby
s nájmem spojené/1h.m., platby za služby s nájmem spojené/m2
- V klientském rozhraní je možné spravovat interaktivní mapu s
fotografiemi a editovat údaje. Mazat, zakreslovat hroby, barevně odlišit
h.m. k pronajmutí, neuhrazený, významný hrob.
- Paralelně k této mapě existuje také mapa veřejně přístupná na
www.ceskehrbitovy.cz, (odkaz lze umístit i na webové stránky obce), kde
se úpravy zabarvení hrobů projeví, avšak veřejnost nemůže do mapy
zasahovat. V klientském rozhraní je také možné editovat další údaje
v okolí veřejné mapy, např. historii hřbitova/obce, hřbitovní řád,
kontaktní údaje a aktuální informace pro občany. Občané mohou také
podle jména vyhledat zesnulého a vyhledat umístění hrobu.

REFERENCE

Činností se jako živnostník zabývám od roku 2009. Doposud bylo zpracováno
více než 70 hřbitovů převážně ve Středočeském, Ústeckém a Libereckém kraji.
Tento počet hřbitovů představuje více než 60 smluvních klientů z řad obcí a
měst. V reakcích obce oceňují pečlivost a osobní přístup při realizaci a
zpracování dat a zejména jednoduchost a uživatelsky přístupné prostředí
software. Důležitá je také rychlá klientská podpora s možností zavedení nových
funkcionalit.
Naše činnost je oceňována také genealogickými společnostmi, občany žijícími
trvale v zahraničí i v tuzemsku. Kladné ohlasy vyšly i v regionálních periodikách.
V tomto roce byly s malým týmem spolupracovníků dokončeny také velké
hřbitovy v Dolním Bousově, Novém Kníně, Brandýse nad Labem, Sázavě,
Králově Dvoře.
Dlouhodobým záměrem projektu je vytvářet databázi hřbitovů, která bude
alespoň regionálně ucelena. Pomocí poskytnutých souvisejících služeb obcím,
jako správcům pohřebišť (software, mapové podklady), je možné obce
motivovat k nezbytné finanční účasti a zprovozněním údajů každého hřbitova
poskytnout cenné informace veřejnosti. Informace, které doposud nebyly
centrálně vedeny mohou s naším společným přispěním pomoci lidem, kteří
hledají své předky a příbuzné a tím i své kořeny a podstatu. V neposlední řadě

může projekt pomoci i obcím v době, kdy je velké množství hrobů opuštěno a
nikdo za pronájem neplatí. Rušení a likvidace starých hrobů je finančně
náročné a přináší i další administrativní problémy. Náš projekt přináší občanům
možnost najít a přihlásit se k místům zesnulých.

Seznam zpracovaných hřbitovů a náhledy interaktivních map můžete vyhledat
zde:
www.ceskehrbitovy.cz v sekci VYHLEDÁVÁNÍ – seznam zpracovaných hřbitovů.
Zde je přístup do demoverze administrativní aplikace:
www.ceskehrbitovy.cz/obce
už.jm. : demoverze
heslo: demo21

 

Pavel Vašíček

Vedoucí projektu

KontaktVítejte na našich stránkách, níže naleznete kontakty

© 2019 České hřbitovy. All Rights Reserved | Design by W3layouts