foto
(ještě v XVII. stol. sv. Markety a Barbory), farní, na hřbitově, položeném na svahu hory Ostré, uprostřed nade vsí; býval farářem opatřen do války třicetileté, pak administrován z Hradiště a z Turnova, r. 1688 zřízena opět fara.

Stavba orientovaná, z pískovcového kamene a štuk, složená z průčelí věže, lodi ve tři dělené a pětibokého presbyteria se sakristií; jen presbyterium a sakristie jsou původní; loď obnovena na starých základech a věž přistavěna r. 1836, gotikou málo pochopenou. Dvojíté schodiště sochami osazené vede ke vchodu ve věži.

 
Věž dole osmiboká úží se vzhůry úsmyky nárožními ve čtyřbokou.
 
Lodi měří vnitř ve světlosti 19,67 m délky, 12,74 m šířky v celku a 10,60 m výšky; rozdělení ve 3 lodi a 3 polích provedeno jest 6 pilíři osmibokými o kalichovitých hlavicích, jež nesou střední klenbu, a 12 pilířky čtyřbokými, s oříznutými hranami mezi nimi, jež s protějšími polopilíři ve zdech nesou galerie v lodích postranních. Klenby křížové.
 
Oltář hlavní, barokní, prosté architektury s brankami po stranách, nad mensou sloupy nesou architrav a horní oddělení; kdy oltář byl pořízen, neznámo; r. 1689 dělá neznámý truhlář turnovský nové tabernakulum naň a zlatí za II zl. Obraz sv. Filipa a Jakuba – koupen r. 1685 za 12 zl., odkud, v registrech nezapsáno. Rozměry 2,94 m výška, 1,64 m šířka. V horním oddílu novější obraz Nejsvětější Trojice. Po stranách řezané sochy (nové) sv. Václava, Vojtěcha, Josefa a Víta.
 
Zvony na věži:
 
Průměr 0,92 ½ m, výška 1,03 m. U horní obruby pás andílků ležících, jež se střídají s vějířovitými květy. Pod ním na západní straně nápis REFUSA NEO: PRAGAE ANNO 1747. Níže pás andílků vznášejících se, držících festony, nad festony lasturovitý ornament. Na bocích doleji pět reliefů sv. Jan, sv. Jiří, sv. Jakub, sv. Filip, sv. František Xaver.
 

Umíráček, nahoře v podkroví: průměr 0,58 m, výškya 0,40 m. Nápis: FVSA PRAGAE A CAROLO BELLMANN 1842