Městys Stádlec (německy Stachletz) se nachází v okrese Tábor v Jihočeském kraji. V roce zde žilo 563 obyvatel. Správní území obce čítá 4 katastrální území, a to Křída u Stádlce, Slavňovice, Stádlec a Staré Sedlo u Stádlce. Podle čísel popisných je v osadě Hájky 13, v Křídě u Stádlce 29, ve Slavňovicích 37, ve Stádlci 155 a ve Starém Sedle u Stádlce 42 domů. V obci je základní a mateřská škola, pošta a úřad městyse.

Městys Stádlec leží 9 km severně od Bechyně a asi 15 km jihozápadně od města Tábora stranou hlavních dopravních tahů. Je působištěm několika firem a drobných provozoven výrobních a nevýrobních služeb. Významným podnikem je zde Zemědělské družstvo Opařany, které obhospodařuje většinu zemědělských ploch a využívá areály zemědělské výroby v obci.

Katastr obce leží v povodí Lužnice, převážnou část území tvoří povodí jejího levostranného přítoku Oltyňského potoka, který odvádí vodu z mnoha malých rybníků ležících převážně jižně od Stádlce. Mnohé rybníčky mají zajímavá jména (Závist, Prašivka, Chudátko, Hospodář). Oltyňský potok před vyústěním do Lužnice protéká malebným lesnatým údolím. Severovýchodní část katastru odvodňuje Slavňovický potok, který se do Lužnice vlévá pod ostrožným hradištěm Slavňovice.

Městys Stádlec je členem Místní akční skupiny Lužnice, což je občanské sdružení, které vzniklo 30. 9. 2004. Dne 25. ledna 2011 byl obci navrácen status městyse.