Obec NETÍN je zmíněna v polovině 12. století v opisu Kosmovy kroniky. Původně  se jmenovala Vznetín, pravděpodobně odvozeno od některého Vznaty z Lomnice a Meziříčí. Obec byla v majetku benediktýnského kláštera , dále měřínského probožství, pánů z Lomnice. Od roku 1819 Lobkowiczů, posléze spadá do dědictví hraběti Harrachovi a Podstatzkým-Lichtenstein.  Na pečeti z roku 1717 byla ikona Panna Marie, což se odrazilo i na tvorbě obecního znaku a praporu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantou obce. Původně dřevěný kostelík z poloviny 13. století byl architektonicky přestavěn  na přelomu 15. a 16. století.  Další velká rekonstrukce, která vtiskla exteriéru dnešní architektonickou podobu, probíhala v letech 1739-1741 z iniciativy Leopolda Hollsteina, majitele panství Velké Meziříčí.  V roce 1780 byla zakončena stavba 31 m vysoké kostelní věže.

Poutní místo se traduje od roku 1714. V okolí Velkého Meziříčí tehdy řádil mor, a proto putovalo za jeho odvrácení procesí z Velkého Meziříčí do Netína, aby prosili Pannu Marii o pomoc. Tradice poutí přetrvá již více než 300 let.

Kamenná křížová cesta z poloviny 19. století vede ke Knížecí kapli Sedmibolestné Panny Marie a k hrobce rodu Lobkowiczů, Harrachů a Podstatzkých-Lichtenstein. Novogotická stavba byla vybudována na přání kněžny Leopoldiny z Lobkowicz roku 1869-1871. Stavba je dvoupodlažní, přičemž v patře je kaple a v přízemí hrobka. V hrobce je uloženo 11 ostatků pánů z Velkého Meziříčí. K rekonstrukci výjevů křížové cesty došlo v roce 2017 díky rodině Podstatzkych-Lichtenstein.

Hřbitov se dělí na dvě části - starou a novou. Období vzniku staré části datujeme kolem roku 1860. K rozšíření o novou část došlo v 80. letech 20. století.
Centrální kamenný kříž s klekátkem je z 19. století, od stavitele z Velkého Meziříčí. Nápis na klekátku zní: "Villibald a Antonie Vinš 1860".  V roce 2017 proběhla celková reskonstrukce a současně přemístění centrálního kříže na vhodnější místo. Kamenickou práci vedl kamenický mistr Milan Štoksa z Oslavice.