První známky osídlení krajiny na Českomoravské vrchovině se začaly objevovat koncem dvanáctého století. Nejstarší historické prameny se ještě nezmiňují o Puklicích, ale o okolních obcích - Brtnici, Bransouzích a Přibyslavicích. Osou osídlování se staly zemské stezky, které vedly přes brody a přístupnější lesy. Nejznámější byla Haberská stezka, která postupovala od Prahy přes Čáslav, Kolín, Habry, Havlíčkův Brod, Jihlavu a dále se stáčela k jihu. Tato stezka neměla stálý tvar, trasa se měnila podle typu roku a stavu povrchu půdy. Podle zřetelných stop z dvanáctého století vedla přes dnešní Kosov, Studénky a Příseku. Podél této cesty vznikla ve 12. a 13. století mnoho obcí.
 
Nejstarším dokladem, na kterém jsou uvedena jména okolních obcí je listina z r. 1233, kterou je předávána Jihlava spolu s okolím klášteru Porta .Coeli Předklášteří. Zde se uvádí jména Doubkov, Bransouze, Malé, Příseka, Panská Lhota a Uhřínovice. V roce 1289 se poprvé objevuje v archivních materiálech zmínka o hradu Rokštejnu.