Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1143. Tehdy ji daroval kníže Vladislav strahovskému klášteru. Ve středověku se o Vrbno dělily tři vrchnosti: svatojiřský klášter, premonstráti ze Strahova a abatyše z Panenského Týnce.

Vrbno je doslova líhní významných osobností, které se tu narodily: roku 1886 herečka Zdena Gráfová, v letech 1919–1961 členka Státního divadla v Brně; 1888 Oldřich Uhlík, ve světě uznávaný autokarosář, zakladatel firmy Karosa (toto jméno bylo však po roce 1948 použito pro Sodomkovu firmu ve Vysokém Mýtě); 1891 Ing. Oldřich Hanuš, vynikající historik Lounska; 1911 Václav Šlajchr, profesor na lounském gymnáziu a v 50. a 60. letech dvacátého století organizátor kulturního života ve městě; 1925 přední česká textilní výtvarnice Luba Krejčí; 1937 olympijský vítěz ve veslování Václav Kozák I památky má Vrbno mimořádně kvalitní. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven už na konci 13. století. Z té doby pochází presbytář s krásným oknem s krouženou klenbou a přízemí věže. Mezi Vrbnem a Hřivčicemi se pak nachází velmi cenná kulturní památka: židovský hřbitov, jehož nejstarší památníky pocházejí z 18. století.