Hřbitovy katolický a obecní  
 

Obecní úřad v roce 2005 s pomocí finanční dotace nechal provést stavební údržbu obou hřbitovů. Byly opraveny fasády hřbitovních zdí, natřena vrata, provedeno zpevnění cest a položena dlažba u studny.
Odkaz na fotografie po opravě hřbitovů.
 
V roce 2010 byla provedena nová evidence a pasportizace hrobových míst.
V elektronické podobě jsou tyto údaje dostupné na webu.


Obec uzavírá s každým nájemcem hrobového místa smlouvu na dobu 10 let.
Poplatky za hrobová místa: urnový hrob (bude-li zřízen) 100 Kč, malý hrob 150 Kč, hrobka 300 Kč.
Služby spojené s nájmem za každý hrob 150 Kč.
 
 

náhrobek Z historie
Nejstarším pohřebištěm v obci bylo bezprostřední okolí kostela. Svědčí o tom dochované zbytky náhrobků u kostelních zdí. Podle zápisu ve školní kronice, kterou provedl učitel Josef Nágl, byl základní kámen k novému hřbitovu u školy položen o žních roku 1856. Téhož podzimu byl dostavěn a příštího roku dne 3. května byl hřbitov vysvěcen. Sloužil pak nejen pro naši obec, ale i pro přifařené obce. Komunistický režim tento starý hřbitov necitlivě srovnal se zemí a církevní pozemek zabral pro vybudování školního hřiště.
katolický hřbitov      V době náboženských neshod mezi katolíky a evangelíky v roce 1925 povstal též boj o hřbitov. Jablkem sváru se stal nový hrobař, na kterém se obě náboženské obce nedokázaly dohodnout. Okresní hejtmanství vyřešilo spor tím, že nařídilo stavbu nového hřbitova s odůvodněním, že není místo na starém a že schází márnice a pitevna. Obec vystavěla nový hřbitov při silnici na Pečky. Katolíci však nepřistoupili na podmínky jeho společného užívání a postavili si hřbitov vlastní nákladem 15 tisíc Kč Na Vrškách v lese u silnice na Poděbrady. Stavba katolického hřbitova se započala koncem roku 1926. Vysvěcen byl dne 18. dubna 1927.