Jako další zaniklá ves v blízkém okolí se připomíná Aldašín  - 427 m.n.m., původně Údašín - podle zakladatele Udaše nebo také Valdašín. Do roku 1344 to byla lesní pastevní víska, později víska rolnická.Je to místo starého osídlení, patří k nejstarším obcím v okolí.Nyní je to lesní samota, kde je pouze hřbitov s kostelem. Velmi staré místo, byly zde nalezeny popelnicové hroby. R. 1352 se připomíná jako farní ves. K aldašínské faře patřily vsi Aldašín, Bohumil, Cukmantl, Drbohlavy, Jevany a mlýny jevanský a penčický. Aldašínský farář tu roku 1398 měl dvůr, který pronajímal. Fara byla zrušena počátkem husitských válek.Roku 1621 lehla obec i s kostelem popelem, poté zcela zpustla. Kostel byl obnoven až r. 1729 a zasvěcen sv. Jiří. Původně byl kostel zasvěcen sv. Bartoloměji.Chrám byl opatřen r. 1732  novým oltářním obrazem sv. Jiří a obraz sv. Bartoloměje byl odstraněn. Roku 1884 byl opatřen novým obrazem sv. Jiří od malíře Josefa Kandlera. Obraz sv. bartoloměje na vedlejším oltáři je od malíře L.J. Bernarda z r. 1874, od téhož malíře je i obraz panny Marie nad vchodem do sakristie. U kostela po třicetileté válce zůstala jen kostelníkova chalupa (do roku 1884). U kostela je hřbitov, kam se pohřbívá z Jevan, dříve sloužil i pro Kostelec nad Černými lesy.

     Od aldašínských hřbitovních vrat (za nimi na hřbitově je ve zdi velmi staré hřbitovní znamení) nás dovede lesní cesta do Jevan.