Hřbitovní řád je součástí Smlouvy o nájmu hrobového místa.