Otevírací doba:
říjen - březen 7-17 h, duben - září 7-20 h.

KONTAKT

Telefon: +420 325 656 221

E-mail:
starosta@obecsany.cz

Číslo účtu: 5227191/0100

Poplatky za nájem hrobových míst vybírá Obecní úřad Sány v úředních hodinách.

úřední hodiny:

pondělí 8.00–17.00

středa 8.00–17.00