Otevírací doba:
neomezeně

KONTAKT

Telefon: +420482727061

E-mail:
ou_bila@volny.cz

Číslo účtu:

Poplatky za nájem hrobových míst vybírá Obecní úřad Bílá v úředních hodinách.

Úřední hodiny:

pondělí a středa 7.00 - 17.00 hodin