Otevírací doba:
neomezeně

KONTAKT

Telefon: +420 485 146 081

E-mail:
ou@obecsychrov.cz

Číslo účtu: 3020461/0100

Poplatky za nájem hrobových míst vybírá Obecní úřad Sychrov v úředních hodinách.

Úřední hodiny
pondělí 8:00 - 18:00
středa 8:00 - 18:00

Úřední deska

06.03.2020 11:23

Všechny nájemní smlouvy končí dne 31.12.2023.

Nové nájemní smlouvy na období 10 let se budou hradit v 1.čtvrtletí roku 2024.