Otevírací doba:

KONTAKT

Telefon: 317744402

E-mail:
ucetni.krecovice@seznam.cz

Číslo účtu: 3220121/0100

Poplatky nájmu hrobových míst vybírá Obecní úřad v Křečovicích.