Otevírací doba:
podzim/zima 8-17, jaro/léto 8-20

KONTAKT

Telefon: +420 311 635 125

E-mail:
podatelna@obechyskov.cz

Číslo účtu: 27-5380540297/0100

Poplatky nájmu hrobových míst vybírá Obecní úřad v Hýskově.

Pondělí   7:30 - 17:00

Středa    7:30 - 17:00