Otevírací doba:
neomezeně

KONTAKT

Telefon: +420312591118

E-mail:
drinov@volny.cz

Číslo účtu: 388 162 339/0800

Poplatky nájmu hrobových míst vybírá Obecní úřad v Dřínově v úředních hodinách.

Úřední hodiny

Pondělí   8:00 - 11:00    16:00 - 20:00

Středa                            16:00 - 18:00