Otevírací doba:

KONTAKT

Telefon: +420 315 692 304

E-mail:
h.syrova@hornipocaply.cz

Číslo účtu: 5425171/0100

Poplatky nájmu hrobových míst vybírá Obecní úřad v Horních Počaplech v úřerdních hodinách.

 

Pracovní doba pro veřejnost

Ponděli

8:00 - 11:30

13:00 - 16:45

Úterý

7:00 - 11:00

12:30 - 15:30

Středa

8:00 - 11:30

13:00 - 16:45

Čtvrtek

7:00 - 11:00

12:30 - 15:30

Pátek

7:00 - 12:30

 

Pokladní hodiny

Pondělí

8:00 - 11:30

13:00 - 16:30

Středa

8:00 - 11:30

13:00 - 16:30