Otevírací doba:
nepřetržitá

KONTAKT

Telefon: 725 373 214

E-mail:
info@obec-koci.cz

Číslo účtu: 6726531/0100

Poplatky nájmu hrobových míst vybírá Obecní úřad Kočí v úředních hodinách.

Úřední hodiny:

PO  16:00-19:00 hod.

ST   16:00-19:00 hod.