Otevírací doba:
let. měs. 7:00-22:00, zim. měs. 8:00-17:00

KONTAKT

Telefon: +420 325 652 112

E-mail:
ou.netrebice@tiscali.cz

Číslo účtu: 33121191/0100

Poplatky nájmu hrobových míst vybírá Úřad Netřebice v úředních hodinách.

Účetní - Pokladna

Po:    8:00 - 16:00

St:     8:00 - 17:00