Otevírací doba:
Nepřetržitě

KONTAKT

Telefon: 573 390 121

E-mail:
podatelna@loukov.cz

Číslo účtu: 154677356/0300

Poplatky za nájem hrobových míst vybírá Úřad obce Loukov

v úředních hodinách.

Pondělí 8:00 - 12:00   13.00 - 17:00

Středa 8:00 - 12:00   13.00 - 17:00

Úhradu lze provádět v hotovosti, bankovní převodem nebo platební kartou.

Úřední deska

20.12.2021 15:23

Ceník nájmu hrobového místa a služeb s nájmem spojených na veřejném pohřebišti obce Loukov

 

Zastupitelstvo obce Loukov schválilo na svém zasedání dne 15.12.2021 pod usnesením č. OZ06/2021 tento ceník

 

Cena nájmu

hrobové místo  5,- Kč za každý započatý 1 m2/rok

 

Cena služeb s nájmem spojených

hrobové místo 22,- Kč/m2 za každý započatý 1 m2/rok

 

kolumbárium – cena nájmu a služeb s nájmem spojených

výklenek - 30,- Kč/rok

 

Platba je osvobozena od DPH. Ceny respektují částečnou dotaci obce. Ceny neobsahují zisk pro pronajímatele.

 

Cena služeb spojených s nájmem zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, zejména:

 

 • údržba hřbitovního zařízení,
 • zajištění vody pro zalévání zeleně na hrobových místech,
 • osvětlení hřbitova,
 • vedení evidence a informační služby,
 • likvidace odpadů,
 • sečení a úklid trávy,
 • úklidové práce na pohřebišti.

 

Vysvětlivky:

 • hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren,
 • kolumbáriem se rozumí výklenky v hřbitovní zdi
 • při propůjčení hrobového místa na dobu jinou než 20 let se cena nájmu i služeb souvisejících stanoví poměrnou částkou,
 • doba nájmu míst pro uložení rakví se zemřelými nemůže být menší než doba tlecí (20 let),
 • do plochy hrobového místa se nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které slouží i pro ostatní veřejnost,
 • má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu další rakev s tělem zemřelého, musí se nájem a služby spojené k hrobovému místu sjednat a uhradit do konce tlecího období nově pohřbívaného zemřelého; rozhodující je vždy cena ke dni sjednání smlouvy.

 

Uvedené ceny jsou stanoveny dle podmínek provozování pohřebiště v Loukově, Řádu veřejného pohřebiště a platných zákonů.

 

Tento ceník je platný od 1.1.2022

 

 

Ing. Antonín Zlámal, v.r.

Starosta obce

10.02.2022 10:20

Kontrola platnosti smluv na nájem hrobového místa

K 31. 12. 2021 došlu k ukončení platnosti smluv u většiny hrobových míst (především na starém hřbitově). Žádáme nájemce, aby si platnost smluv zkontrolovali a v případě ukončení si smlouvy na nájem hrobových míst prodloužili a uhradili nájemné.