Otevírací doba:
nepřetržitě

KONTAKT

Telefon: 327 571 165

E-mail:
matrika@svatymikulas.cz

Číslo účtu: 0443545309/0800

Poplatky za nájem hrobových míst vybírá Úřad obce Svatý Mikuláš

v úředních hodinách.

Pondělí 7:30 - 11:00,  13:00 - 17:00

Středa 7.30 - 10:00,  13:00 - 17:00