Otevírací doba:
nepřetržitě

KONTAKT

Telefon: 376 513 357

E-mail:
obechejna@sumavanet.cz

Číslo účtu: 28 920-351/0100

Poplatky za nájem hrobových míst vybírá Úřad obce Hejná

v úředních hodinách.

Pondělí 9:00 - 12:00

Středa 13:00 - 18:00