Otevírací doba:

KONTAKT

Telefon: 325635113

E-mail:
ou@cineves.cz

Číslo účtu: 94-119191/0710

Poplatky za nájem hrobových míst vybírá Úřad obce

Činěves v úředních hodinách.

 

Pondělí 8:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00