Otevírací doba:

KONTAKT

Telefon: +420415694221

E-mail:
ou.smolnice@iol.cz

Číslo účtu: 14728481/0100

Mapa byla vytvořena 26.8.2011. Hrobová místa byla přečíslována.