Otevírací doba:

KONTAKT

Telefon: 313562333

E-mail:
obec@srbec.cz

Číslo účtu: 1924-221/0100

ZDE OBEC ZVEŘEJŇUJE SOUVISEJÍCÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY.

Plánek zpracován 09.2011. Hrobová místa byla přečíslována.