Otevírací doba:
zima 8 - 19 h, léto 7 - 20 h.

KONTAKT

Telefon: 257711074

E-mail:
hrbitov@obeckarlik.cz

Číslo účtu: 37722111/0100

Poplatky za nájem hrobových míst vybírá Obecní úřad v Karlíku.

Úřední hodiny:
Pondělí  a středa
8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Úřední deska

21.07.2020 15:35

Vyřizuje: Zuzana Smělá

Tel.: 257 711 074

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 14:00

 

                                                                                                                      V Karlíku dne 25. 6. 2020

 

NEZAPLACENÉ HROBY 2020

 

Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., v platném znění, v § 25 stanoví, že hrobové místo lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb souvisejících, která musí mít písemnou formu.

 

Vyzýváme níže uvedené uživatele hrobových míst, aby se dostavili na Obecní úřad Karlík za účelem uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa. Pokud se k hrobovému zařízení nepřihlásí do jednoho roku od zveřejnění výzvy, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými.

 

 

Starý hřbitov

 

Číslo hrobu

Poslední nájemce

Poslední známá adresa

18

Božena Vanžurová

Zahradní 80, Lety

128

Anna Priglová

Veltruská 537/21, Praha 9

 

 

 

289

Josef Baloun

Praha 16

 

Nový hřbitov

 

Číslo hrobu

Poslední nájemce

Poslední známá adresa

618

Jiří Mašek

Hálkova 612, Dobřichovice

709

Milena Bálková

Káránská 359, Praha 10

714

Jaromír Babička

Na Skalkách 146, Lety

 

 

 

 

 

Jana Svobodová

         Starostka obce Karlík

 

Vyvěšeno:

 

Sejmuto: