Otevírací doba:
Nepřetržitě

KONTAKT

Telefon: +420 323 640 822

E-mail:
urad@obec-vsestary.cz

Číslo účtu: 420566369/0800

Úřední deska

08.03.2021 10:19

SEZNAM HROBOVÝCH MÍST S  NEZAPLACENÝM NÁJMEM NEBO NEPODEPSANOU SMLOUVOU

 

Na základě “Řádu pro pohřebiště ve Všestarech“ Článek 6 Užívání hrobového místa, žádám všechny nájemce hrobů vypsaných níže o nápravu vztahu mezi nájemcem a  pronajímatelem. Jedná se zejména o již neplatné smlouvy a nezaplacené nájemné. Dále pak evidujeme velké množství nepodepsaných smluv, kdy nájemce po zaslání smlouvy pouze zaplatil nájemné a již neodeslal podepsanou smlouvu zpět. Takto provedenou platbu bez podepsané smlouvy nelze považovat za naplnění zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví.

Pro nápravu nedostatků ve vztahu pronajímatele a nájemce prosím kontaktujte obecní úřad Všestary, Jarmilu Suchánkovou na tel. čísle 323640822 nebo přímo osobně na obecním úřadě v úředních hodinách:

Po 8:00 – 12:00

St  8:00 – 12:00  a 15:00 – 19:00

(po telefonické dohodě lze domluvit návštěvu i mimo úřední hodiny)

Celé znění “Řádu pro pohřebiště ve Všestarech“naleznete na ohrazení kontejnerového stání na hřbitově nebo na webových stránkách obcehttps://www.obec-vsestary.cz/prakticke-info/hrbitov/

 

SEZNAM HROBOVÝCH MÍST S  NEZAPLACENÝM NÁJMEM

Číslo HM

Stav smlouvy

Údaje z náhrobku

Poznámka

8

Prošlá smlouva

Rodina Plátkova, Plátek, Plátková

smlouva pouze do roku 2017

10

Prošlá smlouva

Rodina Hofmanova, Hofman, Hofmanová

smlouva pouze do roku 2006

17

Prošlá smlouva

Bradáč, Bradáčová, Matěna, Matěnová, Menyová

smlouva pouze do roku 2006

18

Smlouva nebyla založena

Javůrek, Javůrková, Vodičková

žádná smlouva není evidována - hrob žulový udržovaný

25

Smlouva nebyla založena

rodina Šmejkalova

žádná smlouva není evidována - hrob žulový udržovaný

27

Prošlá smlouva

Slavíček, Slavíčková

smlouva pouze do roku 2017

32

Smlouva nebyla založena

r. Getlova, Getl, Getlová

žádná smlouva není evidována - hrob žulový udržovaný

41

Smlouva nebyla založena

Rodina Hladíkova, r.Vyhnanských, r.Zikova, Vyhnanovská, Zika, Ziková

žádná smlouva není evidována - hrob žulový udržovaný

43

Prošlá smlouva

Haisl

smlouva pouze do roku 1984

46

Prošlá smlouva

Hofman, Hofmanová

smlouva pouze do roku 2006

75

Prošlá smlouva

rodina Lahodných, rodina Slánských, Slánská, Slánský

smlouva pouze do roku 2004

109

Prošlá smlouva

Rodina Šindelářova

žádná smlouva není evidována - hrob žulový udržovaný

111

Prošlá smlouva

rodina Bejdova

smlouva pouze do roku 2014

122

Prošlá smlouva

Rodina Vaňatova, rodina Vodičkova

smlouva pouze do roku 2016

127

Prošlá smlouva

Ludl

smlouva pouze do roku 2017

141

Smlouva nebyla založena

rodina Vobrátilova

žádná smlouva není evidována - hrob žulový udržovaný

142

Prošlá smlouva

Rodina Vlčkova 

smlouva pouze do roku 1994

143

Smlouva nebyla založena

rodina Čížova

žádná smlouva není evidována - hrob žulový relativně udržovaný

164

Prošlá smlouva

Rodina Chaloupkova, Chaloupka, Chaloupková

smlouva pouze do roku 2006

175

Prošlá smlouva

Rodina Pačesova,  Pačes

smlouva pouze do roku 2005

180

Prošlá smlouva

Alexandr, Alexandrová

smlouva pouze do roku 2006 - opuštěný hrob

212

Prošlá smlouva

Rodina Bohuslavova

smlouva pouze do roku 2006

216

Prošlá smlouva

Rodina Šafaříkova, rodina Šubrtova

smlouva pouze do roku 2004

 

 

 

SEZNAM HROBOVÝCH MÍST S NEPODEPSANOU SMLOUVOU

Číslo HM

Údaje z náhrobku

Platba

Poznámka

9

Šubrt, Šubrtová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

20

Balíková, Jánská, Nájemník, Nájemníková

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

22

r. Altmanova

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

24

r. Dražilova, r. Vávrova, Dražil, Dražilová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

26

r. Bělohlávkova, r.Šubrtova

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

28

Večeř, Večeřová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

29

r. Broukalova, Broukal, Broukalová, Hofmanová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

34

Šubrt, Šubrtová, Vaněk, Vaňková

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

37

r. Ladova, Lada, Ladová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

39

r. Zrckova, Zrcek

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

44

r. Susova, Sus, Susová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

45

r. Chaloupkova

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

47

r. Štolpova

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

49

r. Novotných, Novotný

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

50

r. Kubova, Kubů

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

52

r. Hynkova, r. Soukupova

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

54

r. Jarošova, r. Šubrtova

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

55

r. Trojánkova, Trojánek, Trojánková, r.Lehovcova, Lehovec, Lehovcová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

60

r. Trojánkova, Trojánek, Trojánková

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

61

r. Řeřichova, Řeřicha, Řeřichová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

71

r. Pellichova

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

72

r. Čumpelíkova, Čumpelík, Čumpelíková

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

76

bezejména

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

78

r. Žvejkalova, Mačková, Žvejkal

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

79

r. Šubrtova

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

83

r. Haškova

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

93

r. Dvořákova, r.Kulichova, Dvořák, Dvořáková

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

95

r. Šubrtova, r. Dvorských, Šubrt, Šubrtová, Dvorská

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

96

r. Chytrova, r.Lancingerova

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

97

Kutina, Kutinová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

98

r. Peškova, r. Štroblova, r.Vodičkova, r.Zděnkova

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

99

Bedrník, Bedrníková, Kameník, Kameníková

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

103

Jirota, Jirotová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

104

Smetana, Smetanová, Strnad, Strnadová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

107

r. Červinková

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

113

r. Tůmova, r. Bečvářova, Bečvář

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

115

Bendová, Skořepa, Soušek, Soušková

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

116

Pleva

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

119

r. Dvorských, Dvorský

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

120

Hybner, Hybnerová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

121

bezejména

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

125

Pánková

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

152

r. Jasiňska

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

176

r. Kuželova, r. Zrckova

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

181

Pačes, Pačesová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

184

r. Vodičkova, Vodička

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

185

r. Pochylých, Pochylá, Pochylý

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

189

r. Kyzlinkova, Kyzlink, Kyzlinková

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

198

Brejlová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

200

Král

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

201

r. Plačkova, r.Chrdleova, Chrdle, Chrdlová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

208

r. Broukalova, r.Šubrtova, Broukal

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

217

Brejlová, Brejla

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

220

r. Škvorova

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

221

r. Lehovcova, Lehovec

uhrazeno

nepodepsaná smlouva