Otevírací doba:
neomezeně v denních hodinách

KONTAKT

Telefon: +420 415 694 293

E-mail:
obec.vrbnonl@seznam.cz

Číslo účtu:

Poplatky nájmu hrobových míst vybírá Obecní úřad ve Vrbně nad Lesy v úředních hodinách.

Úřední hodiny:

pondělí 08:00 - 11:00
středa 15:00 - 18:00

Úřední deska

04.01.2021 12:09

V příloze níže zveřejňujeme seznam movitých a nemovitých věcí nalezených na pozemku místního hřbitova. Ve lhůtě 1.10.2019 - 31.11.2020 se k nim dosud nikdo nepřihlásil, respektive v této lhůtě nebylo vlastníky těchto věcí sjednáno užívací právo k pozemku, na kterém leží. 

 
K 1.1.2021 začíná běžet lhůta pro  přihlášení se k nalezené věci, která v případě hrobů činní jeden rok a v případě hrobek 10 let. Po případném marném uplynutí této lhůty budou níže vyjmenované věci považovány za věc opuštěnou, přičemž tímto vlastnické právo k těmto věcem přejde na obec, respektive stát (v případě hrobek). 
 
Vyzýváme tímto vlastníky těchto věcí, aby se k nim přihlásili na obecním úřadě. 

                    Obec Vrbno nad Lesy

Vrbno nad Lesy č.p. 26, 440 01 Louny, IČO00556483, tel. 605278921

e-mail: obec.vrbnonl@seznam.cz, www.vrbnonadlesy.cz

 

 


ČJ.: 243/2020

 

Věc: Oznámení nálezu věcí movitých a nemovitých

 

Dle ustanovení § 1053 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník oznamujeme nález níže vyjmenovaných věcí, který učinila obec v souvislosti s převzetím administrativní správy veřejného hřbitova na parcele parc. č. 59 v obci a k.ú. Vrbno nad Lesy. 

                Obec Vrbno nad Lesy tímto vyzývá vlastníky níže uvedených movitých a nemovitých věcí, aby se k nim na obecním úřadě přihlásili.

 

 

hrobové místo číslo

popis věci

lhůta pro přihlášení se k věci

1

dvojhrob

31.12.2021

4

urnový hrob

31.12.2021

5

jednohrob

31.12.2021

6

dvojhrob

31.12.2021

7

Jiný

31.12.2021

8

dvojhrob

31.12.2021

9

dvojhrob

31.12.2021

10

jednohrob

31.12.2021

11

jednohrob

31.12.2021

12

dvojhrob

31.12.2021

13

jednohrob

31.12.2021

14

jednohrob

31.12.2021

15

jednohrob

31.12.2021

16

dvojhrob

31.12.2021

17

jednohrob

31.12.2021

18

dvojhrob

31.12.2021

19

jednohrob

31.12.2021

20

urnový hrob

31.12.2021

22

jednohrob

31.12.2021

26

urnový hrob

31.12.2021

27

urnový hrob

31.12.2021

28

dvojhrob

31.12.2021

29

urnový hrob

31.12.2021

30

jednohrob

31.12.2021

32

jednohrob

31.12.2021

33

jednohrob

31.12.2021

34

jednohrob

31.12.2021

35

dvojhrob

31.12.2021

36

urnový hrob

31.12.2021

37

urnový hrob

31.12.2021

39

jednohrob

31.12.2021

40

jednohrob

31.12.2021

42

urnový hrob

31.12.2021

43

urnový hrob

31.12.2021

45

urnový hrob

31.12.2021

46

jednohrob

31.12.2021

48

jednohrob

31.12.2021

49

urnový hrob

31.12.2021

51

urnový hrob

31.12.2021

52

jednohrob

31.12.2021

53

jednohrob

31.12.2021

54

dvojhrob

31.12.2021

55

jednohrob

31.12.2021

56

jednohrob

31.12.2021

57

jednohrob

31.12.2021

60

urnový hrob

31.12.2021

62

dvojhrob

31.12.2021

63

urnový hrob

31.12.2021

64

urnový hrob

31.12.2021

66

urnový hrob

31.12.2021

67

dvojhrob

31.12.2021

68

dvojhrob

31.12.2021

69

jednohrob

31.12.2021

70

jednohrob

31.12.2021

72

urnový hrob

31.12.2021

73

urnový hrob

31.12.2021

75

jednohrob

31.12.2021

76

hrobka

31.12.2030

77

urnový hrob

31.12.2021

82

jednohrob

31.12.2021

83

jednohrob

31.12.2021

86

jednohrob

31.12.2021

87

dvojhrob

31.12.2021

88

urnový hrob

31.12.2021

90

jednohrob

31.12.2021

92

dvojhrob

31.12.2021

93

dvojhrob

31.12.2021

94

dvojhrob

31.12.2021

95

jednohrob

31.12.2021

96

dvojhrob

31.12.2021

100

urnový hrob

31.12.2021

101

dvojhrob

31.12.2021

105

jednohrob

31.12.2021

106

jednohrob

31.12.2021

108

hrobka

31.12.2030

109

dvojhrob

31.12.2021

110

urnový hrob

31.12.2021

111

hrobka

31.12.2030

112

jednohrob

31.12.2021

113

dvojhrob

31.12.2021

117

urnový hrob

31.12.2021

118

urnový hrob

31.12.2021

120

dvojhrob

31.12.2021

121

dvojhrob

31.12.2021

122

jednohrob

31.12.2021

126

jednohrob

31.12.2021

127

dvojhrob

31.12.2021

128

jednohrob

31.12.2021

129

urnový hrob

31.12.2021

131

jednohrob

31.12.2021

132

jednohrob

31.12.2021

133

urnový hrob

31.12.2021

134

jednohrob

31.12.2021

135

jednohrob

31.12.2021

136

urnový hrob

31.12.2021

138

dvojhrob

31.12.2021

139

urnový hrob

31.12.2021

140

urnový hrob

31.12.2021

141

urnový hrob

31.12.2021

142

dvojhrob

31.12.2021

143

urnový hrob

31.12.2021

147

dvojhrob

31.12.2021

148

jednohrob

31.12.2021

149

jednohrob

31.12.2021

150

urnový hrob

31.12.2021

151

dvojhrob

31.12.2021

152

jednohrob

31.12.2021

154

urnový hrob

31.12.2021

155

urnový hrob

31.12.2021

157

dvojhrob

31.12.2021

158

urnový hrob

31.12.2021

160

dvojhrob

31.12.2021

161

dvojhrob

31.12.2021

163

jednohrob

31.12.2021

166

jednohrob

31.12.2021

167

jednohrob

31.12.2021

168

dvojhrob

31.12.2021

171

urnový hrob

31.12.2021

173

dvojhrob

31.12.2021

174

urnový hrob

31.12.2021

177

urnový hrob

31.12.2021

180

jednohrob

31.12.2021

181

jednohrob

31.12.2021

182

jednohrob

31.12.2021

184

jednohrob

31.12.2021

187

jednohrob

31.12.2021

188

dvojhrob

31.12.2021

189

dvojhrob

31.12.2021

191

urnový hrob

31.12.2021

192

dvojhrob

31.12.2021

198

urnový hrob

31.12.2021

199

urnový hrob

31.12.2021

201

dvojhrob

31.12.2021

203

jednohrob

31.12.2021

204

urnový hrob

31.12.2021

206

urnový hrob

31.12.2021

207

dvojhrob

31.12.2021

208

dvojhrob

31.12.2021

210

jednohrob

31.12.2021

211

urnový hrob

31.12.2021

212

jednohrob

31.12.2021

213

dvojhrob

31.12.2021

214

urnový hrob

31.12.2021

216

jednohrob

31.12.2021

217

jednohrob

31.12.2021

218

jednohrob

31.12.2021

219

jednohrob

31.12.2021

 

Všechny níže uvedené nemovité a movité věci se nacházejí na pozemku parc.č. 59 v k.ú. Vrbno nad Lesy, přičemž ve lhůtě 1.10.2019 - 30.11.2020 nebylo vlastníky těchto věcí zřízeno užívací právo k pozemku, na kterém leží.   

 

Příloha:  mapa hřbitova na parc. č. 59 v k.ú. Vrbno nad Lesy

 

 

Ve Vrbně nad Lesy dne 31.12.2020           

 

 

 

ing. Radomír Volek - starosta obce