Otevírací doba:
uzamčen, klíč na úřadě

KONTAKT

Telefon: 326 395 513

E-mail:
chotetov@login.cz

Číslo účtu:

Mapa vytvořena 27.5.2013. Hrobová místa byla přečíslována.

Polatky nájmu hrobových míst vybírá Úřad městyse Chotětov.