Otevírací doba:
nepřetržitá

KONTAKT

Telefon: 380 123 991

E-mail:
starosta@stadlec.eu

Číslo účtu: 4420301/0100

Poplatky za pronájem hrobových míst vybírá Úřad městyse Stádlec v úředních hodinách.