Otevírací doba:

KONTAKT

Telefon: 380 123 991

E-mail:
obec.stadlec@seznam.cz

Číslo účtu: 4420301/0100

Poplatky za pronájem hrobových míst vybírá Úřad městyse Stádlec v úředních hodinách.