Otevírací doba:

KONTAKT

Telefon: 566 544 234

E-mail:
netin@email.cz

Číslo účtu: 16223751/0100

Nové smlovy o pronájmu hrobového místa jsou platné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2028

Smlouva o nájmu hrobového místa byla schválena zastupitelstvem obce dne 20. 6. 2017 usnesením č. 37/2017.

Obec Netín: www.obecnetin.cz

V roce 2017 došlo k přečíslování hrobových míst - cedulky s číslem nechejte na viditelném místě!

Nezaplacené hroby č.: